Daikin Çağrı Merkezi | 444 999 0
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

NEDEN YENİ ENERJİ ETİKETİ?

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin artması ve bu konuda önlemlerin alınması amacıyla 2005 yılında Kyoto protokolünün imzalanmasının ardından, Avrupa Komisyonu hem çevreye olan etkilerin azaltılması hem de enerji verimliliğini arttırmak için 20/20/20 denilen bir enerji politikası ortaya koymuştur. Bu politikayla 2020 yılına kadar %20 daha az CO2 emisyonu, %20 yenilenebilir enerji payı ve %20 daha az birincil enerji tüketimi hedeflenmektedir.

Avrupa 20/20/20 Politikası

Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Avrupa Komisyonu Eko-Tasarım direktifini yayınlamıştır. Bu direktif enerji kullanan ürünler için minimum verimlilik gerekliliklerini belirler. Gerçek çalışma şartlarını yansıtması amacıyla kapasitesi 12kW’ın altındaki klimalar için performans ölçüm metotları da değişmiş, sezonsal verimlilik terimi tanımlanmıştır.

Bütün bunların sonucu olarak yeni enerji etiketi oluşturulmuştur. 01.01.2013‘ten itibaren minimum verimlilik gerekliliklerini karşılamayan ürünler CE işaretini taşıyamayacak ve bu ürünler Avrupa’da satılamayacaktır.

TÜRKİYE’DE YENİ ENERJİ ETİKETİ

Türkiye’de 19.07.2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Klimalar ve Vantilatörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ” 28712 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu tebliğ Türkiye’de kapasitesi 12 kW’dan küçük olan klimalar için minimum enerji verimliliği gerekliliklerini belirlemektedir. Tebliğe göre;

01.01.2014’ten itibaren;

Tek kanallı ve çift kanallı klimaların haricindeki klimalar için asgari enerji verimliliğine dair gerekler

SEER SCOP (Ortalama Isıtma Sezonu)
Soğutucu maddenin GWP’si > 150 3,60 3,40
Soğutucu maddenin GWP’si ≤ 150 3,24 3,06

Tek kanallı ve çift kanallı klimaların haricindeki klimalar için azami ses gücü seviyesine dair gerekler.

Anma kapasitesi  ≤ 6 kW 6 < Anma kapasitesi ≤12 kW
dB(A) cinsinden iç ortam ses gücü seviyesi dB(A) cinsinden dış ortam ses gücü seviyesi dB(A) cinsinden iç ortam ses gücü seviyesi dB(A) cinsinden dış ortam ses gücü seviyesi
60 65 65 70

01.01.2015’ten itibaren;

Tek kanallı ve çift kanallı klimaların haricindeki klimalar için asgari enerji verimliliğine dair gerekler

SEER SCOP (Ortalama Isıtma Sezonu)
Sogutucu maddenin GWP’si > 150, < 6 kW için 4,60 3,80
Sogutucu maddenin GWP’si ≤ 150, < 6 kW için 4,14 3,42
Sogutucu maddenin GWP’si > 150, 6-12 kW için 4,30 3,80
Sogutucu maddenin GWP’si ≤ 150, 6-12 kW için 3,87 3,42

şeklinde olmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde ilgili gereklilikleri sağlayamayan ürünler üretilemeyecek veya ithal edilemeyecektir.

24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı resmi gazetede ise “Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Bu tebliğde ısıtma sezonu için Türkiye’nin iklim haritası çıkarılarak Türkiye 3 farklı iklim bölgesine ayrılmıştır. Bu tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni Enerji Etiketi
Detaylı bilgi için yeni enerji etiketine tıklayınız.
Üreticinin ve ürünün ismi SEER: soğutmada sezonsal verimlilik değerleri A+++ (en yüksek verimli) ve D (en düşük verimli) arasında sınıflandırma Soğutma için tasarım yükü Soğutmada yeni sezonsal verimlilik değeri (SEER) Soğutma sezonu boyunca yıllık enerji tüketimi İç ve Dış üniteler için ses gücü seviyeleri SCOP: ısıtmada sezonsal verimlilik değerleri A+++ (en yüksek verimli) ve D (en düşük verimli) arasında sınıflandırma Isıtma için tasarım yükü Isıtmada yeni sezonsal verimlilik değeri (SCOP) Isıtma sezonu boyunca yıllık enerji tüketimi İklimlendirme Bölgelerine ayrılmış Türkiye Haritası

Mavi: Daha soğuk iklim bölgesi
Yeşil: Ortalama iklim bölgesi (zorunlu)
Turuncu: Daha sıcak iklim bölgesi
Enerji Verimliliği Sınıfı
Designed by IDS